3 różne nieruchomości – Stara Kamienica
Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-12
Godzina: 14:30
Przedmiot sprzedaży: 3 różne nieruchomości – Stara Kamienica
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 7 600,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1833/16
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 listopada 2018 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość:

  1. udział w wysokości 2/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 41/3 obręb 0009 Stara Kamienica o powierzchni 0,0633 ha położonej w Starej Kamienicy, objęty księgą wieczystą nr JG1J/00080052/1 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 15 200,00 zł, z czego wartość udziału w wysokości 2/3 oszacowany jest na kwotę 10 133,33 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 7 600,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 013,33 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

  1. nieruchomości gruntowe stanowiące dwie działki gruntu nr ew. 40/2 o powierzchni 537 m2, zabudowaną budynkiem gospodarczym i 41/2 niezabudowaną o powierzchni 1 194 m2, o łącznej powierzchni 1 731 m2 położonej w Starej Kamienicy, gmina Stara Kamienica, objętej księgą wieczystą nr JG1J/00092112/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 54 700,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 41 025,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 5 470,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

  1. udział w wysokości 2/3 w nieruchomości gruntowej usytuowanej na działce nr 40/3 o powierzchni 0,1132 ha w Starej Kamienicy nr 88, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 226,90 m2, w tym powierzchnia użytkowa 197,00 m2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00049196/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 802 000,00 zł z czego wartość udziału w wysokości 2/3 oszacowana jest na kwotę 534 700,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 401 025,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 53 470,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Stara Kamienica
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.