Działka o pow. 1 825 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-08
Godzina: 09:30
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1 825 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 297 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 115/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 października 2018 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 118 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 95/12 o powierzchni 1 825 m2 położona w Staniszowie, gm. Podgórzyn zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym parterowym bez podpiwniczenia z poddaszem użytkowym oraz dobudowanym lokalem użytkowym o funkcji handlowej lub usługowej o charakterze nieuciążliwym o powierzchni użytkowej 163,00 m2. Budynek w stanie surowym zamkniętym. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod nr JG1J/00069643/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 396 400,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 297 300,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 39 640,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

 

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika,

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby Je przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez zwożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Staniszów
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.