Lokal mieszkalny o pow. 48,69 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-08-27
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 48,69 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 55 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2007/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jeleniej Górze Jerzy Wydro 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 48,69 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi (WC i piwnica) o pow. 2,10 m2, łączna powierzchnia użytkowa wynosi 50,79 m2. Lokal położony jest w Jeleniej Górze przy ul. Sądowej 12/4 i objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod nr JG1J/00083806/3. Właściciel nieruchomości posiada udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sądowej 12, oznaczonego jako działka nr 649/2 objętego księgą wieczystą nr JG1J/00066940/9 i częściach wspólnych budynku w wysokości 986/10000.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 74 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 55 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

 

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika,

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby Je przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez zwożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sądowa 
Miasto: Jelenia Góra
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.