Działki o łącznej pow. 1,5856 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-07-10
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 1,5856 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 406 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 527/08
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jeleniej Górze Jerzy Wydro 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 lipca 2018 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dwie działki o numerach ewidencyjnych 20/1 i 20/2 i powierzchni łącznej 1,5856 ha, położone w Jeleniej Górze przy ul. PCK w obrębie 0010 Cieplice X, gmina M. Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra M., województwo dolnośląskie, objęte księgą wieczystą nr JG1J/00049962/4.  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 542 300,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 406 725,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 54 230,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

 

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika,

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby Je przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez zwożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: PCK
Miasto: Jelenia Góra
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.