Lokal mieszkalny o pow. użyt. 74,20 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-06-12
Godzina: 11:55
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. użyt. 74,20 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 120 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 236/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 czerwca 2018 r. o godz. 11:55

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 1, stanowiący odrębną nieruchomość,  położony jest w Jeleniej Górze w budynku wielorodzinnym nr 6 przy ul. Malczewskiego. Opisywana nieruchomość lokalowa usytuowana na I kondygnacji, posiada powierzchnię użytkową 74,20 m2 i składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz pomieszczeń przynależnych: pomieszczenie gospodarcze – 2, piwnica – 6, garaż – 1. Łączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych 45,60 m2. Opisywany lokal mieszkalny objęty jest księgą wieczystą JG1J/00063497/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 161 100,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 120 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 16 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby Je przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez zwożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Malczewskiego
Miasto: Jelenia Góra
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.