Działka zabudowana o powierzchni 0,0503 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-05-28
Godzina: 08:30
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o powierzchni 0,0503 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 152 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 256/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 maja 2018 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa – działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 342, AM5 obręb 0005, o powierzchni 0,0503 ha, położona w Piechowicach, ul. Prusa 42, zabudowana budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym z piwnicą i garażem o pow. użyt. 108,00 m2, objęta jest księgą wieczystą JG1J/00026192/8 w  Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 229 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 152 666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 22 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Prusa
Miasto: Piechowice
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.