Nieruchomości w Staniszewie
Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-08
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Staniszewie
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 80 019,45
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1586/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jeleniej Górze Jerzy Wydro 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 marca 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji są nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 1,8158 ha położona w Staniszowie gm. Podgórzyn w granicach działek gruntu, oznaczonych geodezyjnie numerami 3/34, 3/35, 3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/103 AM 1, jednostka ewidencyjna – 02608_2 Podgórzyn obręb – 0008 Staniszów, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00091224/8, użytki opisane są jako PS – pastwiska trwałe, Ł – łąki trwałe oraz Lz-R. Właścicielem tej nieruchomości w udziale po 1/2 części są dłużnicy (...)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 853 848,78 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 640 386,58 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 85 384,88 zł.

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,2292 ha położona w Staniszowie gm. Podgórzyn w granicy działki gruntu oznaczona geodezyjnie numerem 3/26, AM1, jednostka ewidencyjna – 02608_2 Podgórzyn obręb – 0008 Staniszów, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00100372/7, użytki opisane są jako PS – pastwiska trwałe. Właścicielem tej nieruchomości w udziale po 1/2 części są dłużnicy (...).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 106 692,60 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 80 019,45 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 10 669,26 zł.

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,2435 ha położona w Staniszowie gm. Podgórzyn, w granicy działki gruntu oznaczona geodezyjnie numerem 3/29, AM1, jednostka ewidencyjna – 02608_2 Podgórzyn obręb – 0008 Staniszów, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00100373/4, użytki opisane są jako PS – pastwiska trwałe. Właścicielem tej nieruchomości w udziale po 1/2 części są dłużnicy (...).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 112 691,80 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 84 518,85 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 269,18 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów, licytowane nieruchomości położone są na obszarach – projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej , z dopuszczeniem sytuowania zabudowy mieszkalno-usługowej.

Przystępujący do licytacji w/w nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika,

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby Je przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych, Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez zwożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Staniszewo
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.