Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 84,40 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-28
Godzina: 14:40
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 84,40 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 42 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 955/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2 (tel. (75) 764 60 50) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 lutego 2018 r. o godzinie 14:40

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 84,40 m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni użytkowej 7,80 m2, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Tuwima 3, objętego księgą wieczystą nr JG1J/00055554/6 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Właścicielem udziału w wysokości 1/2 w prawie do lokalu mieszkalnego nr 3 jest dłużnik (…). 

 

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 63 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 42 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tuwima
Miasto: Jelenia Góra
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.