Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1575 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-07
Godzina: 14:50
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1575 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 39 733,34
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1671/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 lutego 2018 r. o godz. 14:50

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana o numerze ewidencyjnym 1298/2 obręb 0009, Mysłakowice o powierzchni 0,1575 ha (opis użytku – pastwiska trwałe, symbol klasoużytku PSIII, powierzchnia 0,1160 ha oraz grunty orne, symbol klasoużytku RIIIb, powierzchnia  0,0415 ha), położona w Mysłakowicach, gmina Mysłakowice, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00079667/5. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik Tomasz Janusz Płachta.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 59 600,00 zł.  

Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 39 733,34 zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 5 960,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją  akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Mysłakowice
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.