Lokal mieszkalny o powierzchni 65,12 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-07
Godzina: 14:30
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 65,12 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 94 125,34
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2269/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 lutego 2018 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 174 o powierzchni 65,12 m2 wraz z przynależną komórką piwniczną o powierzchni 4,68 m2, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Zygmunta Noskowskiego 9, objęte księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00069727/1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje dłużnikowi egzekwowanemu: (...). Właścicielem lokalu nr 174  jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jeleniej Górze ul.  Różyckiego 19.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 125 500,00 zł.  

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 94 125,34 zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 12 550,00 zł,  najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać codziennie  od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zygmunta Noskowskiego
Miasto: Jelenia Góra
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.