Lokal mieszkalno-użytkowy o pow. 119,67 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-31
Godzina: 14:45
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalno-użytkowy o pow. 119,67 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 27 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 2062/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 764 60 50 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

31 stycznia 2018 r. o godz. 14:45

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalno-użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość położony w Jeleniej Górze przy ul. Krętej 1/1 o pow. użytkowej 119,67 m2, objęty księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00034677/1. Właścicielem lokalu mieszkalno-użytkowego są (...), na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Wg zapisów w księdze wieczystej nr JG1J/00034677/1 opisywany lokal składa się z: pomieszczenia mieszkalnego, pomieszczenia użytkowego oraz pomieszczenia socjalno-bytowego o łącznej powierzchni 119,67 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 40 500,00 zł
Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 27 000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 050,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kręta 
Miasto: Jelenia Góra 
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.