Nieruchomość gruntowa o pow. 1 700 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-11
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 1 700 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 7 840,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1705/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

11 stycznia 2018 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/5 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dwie działki ewidencyjne: działkę nr 384 (opisaną jako grunty rolne zabudowane, symbol klasoużytku Br-ŁIV) o powierzchni 1 700 m2 zabudowaną budynkiem wolnostojącym mieszkalnym oraz niezabudowaną działkę nr 385/11 (opisaną jako łąki trwałe, symbol klasoużytku ŁIV) o powierzchni 9 200 m2, położona w miejscowości Kostrzyca przy
ul. Jeleniogórskiej 58A w gminie Mysłakowice, objęta księgą wieczystą
nr JG1J/00009513/0. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik (…).

 

Udział w wysokości 1/5 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 11 760,00 zł.  

Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 7 840,00 zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 176,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją  akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział
I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jeleniogórska
Miasto: Kostrzyca
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.