Zabudowana nieruchomość o pow. 337,80 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-17
Godzina: 13:30
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 337,80 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 75 562,50
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1861/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2 (tel. (75) 764 60 50) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu        

 

17 listopada 2017 r. o godzinie 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21  w sali nr 124 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o całkowitej powierzchni 337,80 m2, w tym powierzchnia użytkowa 196,35 m2 oraz powierzchnia gospodarcza 141,45 m2, położonej w Mysłakowicach przy ul. Łokietka nr 20, obejmująca działkę ew. nr 663 i nr 664 o powierzchni łącznej 1 771 m2 (0,1771 ha), objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00026963/4, stanowiący własność dłużnika Grzegorz Uroda.

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr JG1J/00026963/4 oszacowana jest na kwotę 201 500,00 zł, z czego udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 100 750,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału w wysokości 1/2, tj. kwotę 75 562,50 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 10 075,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją akta wraz z operatem przekazane zostaną do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łokietka
Miasto: Mysłakowice
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.