Działki o łącznej pow. 1,1095 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2017-12-01
Godzina: 08:15
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 1,1095 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 314 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1115/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2 (tel. (75) 764 60 50) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  

 

1 grudnia 2017 r. o godz. 8:15

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość w postaci prawa użytkowania wieczystego trzech działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 55/1, 56/4 i 57/2 w obrębie 0010 Zachełmie, gm. Podgórzyn o łącznej pow. 1,1095 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego Zachełmie nr 38 o pow. 580,00 m2, stanowiącego odrębny przedmiot własności, objęte księgą wieczystą nr JG1J/00033310/4 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Właścicielem prawa użytkowania wieczystego gruntu do 5.12.2089 r. oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności jest (...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 419 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 314 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 41 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Zachełmie
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.